Dit online platform is tot stand gekomen vanuit een samenwerking tussen het Korps Commandotroepen (KCT) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het Korps Commandotroepen is de speciale eenheid van de Koninklijke Landmacht die als taak heeft het voorbereiden en uitvoeren van Speciale Operaties in het kader van bondgenootschappelijke verdedigings- en crisisbeheersingstaken. Het KCT staat 365 dagen per jaar, 24 uur per dag gereed voor operationele inzet, waar dan ook ter wereld. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben een online infrastructuur gebouwd, waardoor het mogelijk is om op een veilige manier bij (kandidaat)operators onderzoeksgegevens te verzamelen en te analyseren. Met behulp van de hieruit voortkomende kennis verbeteren wij de selectie en ontwikkeling van onze operators.